Styremøte i Nordlandssykehuset 26. april 2016

Sakene 028 - 041.

Protokoll styremøte 26.04.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Protokoll styremøte 26.04.2016.pdfProtokoll styremøte 26.04.2016.pdfpdf149241
Styresak 028-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 028-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 028-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74737
Styresak 029-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 029-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016.pdfStyresak 029-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016.pdfpdf366486
Styresak 030-2016 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 030-2016 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016 m vedlegg.pdfStyresak 030-2016 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016 m vedlegg.pdfpdf2461080
Styresak 031-2016 Driftsrapport mars 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 031-2016 Driftsrapport mars 2016.pdfStyresak 031-2016 Driftsrapport mars 2016.pdfpdf1395402
Styresak 032-2016 Operasjonsrobot ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 032-2016 Operasjonsrobot ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 032-2016 Operasjonsrobot ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf848665
Styresak 033-2016 Rullering av plan for drift og investering 2017-2024 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 033-2016 Rullering av plan for drift og investering 2017-2024 m vedlegg.pdfStyresak 033-2016 Rullering av plan for drift og investering 2017-2024 m vedlegg.pdfpdf537491
Styresak 034-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015- Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 034-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015- Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord m vedlegg.pdfStyresak 034-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015- Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord m vedlegg.pdfpdf999110
Styresak 035-3016 Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 035-3016 Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 035-3016 Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf308574
Styresak 036-2016 Høringsuttalelse - Utviklingsplan psykisk helsevern og TSB i Helse Nord 2016-2025 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 036-2016 Høringsuttalelse - Utviklingsplan psykisk helsevern og TSB i Helse Nord 2016-2025 m vedlegg.pdfStyresak 036-2016 Høringsuttalelse - Utviklingsplan psykisk helsevern og TSB i Helse Nord 2016-2025 m vedlegg.pdfpdf3175167
Styresak 037-2016 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 037-2016 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfStyresak 037-2016 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfpdf313997
Styresak 038-2016 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 - Ytre miljø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 038-2016 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 - Ytre miljø.pdfStyresak 038-2016 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 - Ytre miljø.pdfpdf217221
Styresak 038_vedlegg_NEMKO Endelig1oppfmavvik.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 038_vedlegg_NEMKO Endelig1oppfmavvik.pdfStyresak 038_vedlegg_NEMKO Endelig1oppfmavvik.pdfpdf186106
Styresak 039-2016 Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 039-2016 Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret.pdfStyresak 039-2016 Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret.pdfpdf81771
Styresak 040-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 040-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 040-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80050
Styresak 041-16_vedlegg 6_Referat BU 19 4 16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 041-16_vedlegg 6_Referat BU 19 4 16.pdfStyresak 041-16_vedlegg 6_Referat BU 19 4 16.pdfpdf68142
Styresak 041-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/2604-2016/Styresak 041-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 041-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3787581

Fant du det du lette etter?