Styremøte i Nordlandssykehuset 26. juni 2018

Styremøte , 26.06.2018

Sakene 045 - 056.

Sakspapirene kan hentes lenger ned på siden.

Når og hvor

Dato
26.06.2018 
Klokkeslett
11:00-16:00
Sted
Lofoten, Gravdal
Store møterom, 3. etasje
 

Saksliste styremøte (sakspapirene lenger ned på siden):

Sak 045-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 046-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2018
Sak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 
Sak 048-2018 Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 049-2018 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018
Sak 050-2018 Etablering av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF
Sak 051-2018 Orientering om kommende endring i AML-loven
Sak 052-2018 Plan for driftstilpasning 2018 – forberedelse budsjett 2019
Sak 053-2018 Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF
Sak 054-2018 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analyse
Sak 055-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 056-2017 Referatsaker til styret

Eventuelt

Last ned:

Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 m vedlegg.pdfStyresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 m vedlegg.pdf
Styresak 048-2018 Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 048-2018 Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 048-2018 Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdf
Styresak 049-2018 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 049-2018 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2017 m vedlegg.pdfStyresak 049-2018 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2017 m vedlegg.pdf
Styresak 050-2018 Orienteringssak - Opprettelse av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 050-2018 Orienteringssak - Opprettelse av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 050-2018 Orienteringssak - Opprettelse av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF.pdf
Styresak 051-2018 Orientering om kommende endring i Arbeidsmiljøloven (AML) m vedlegg_ny.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 051-2018 Orientering om kommende endring i Arbeidsmiljøloven (AML) m vedlegg_ny.pdfStyresak 051-2018 Orientering om kommende endring i Arbeidsmiljøloven (AML) m vedlegg_ny.pdf
Styresak 052-2018 Plan for driftstilpasning 2018 - forberedelse budsjett 2019.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 052-2018 Plan for driftstilpasning 2018 - forberedelse budsjett 2019.pdfStyresak 052-2018 Plan for driftstilpasning 2018 - forberedelse budsjett 2019.pdf
Styresak 053-2018 Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 053-2018 Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 053-2018 Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF.pdf
Styresak 054-2018 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 054-2018 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen.pdfStyresak 054-2018 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen.pdf
Styresak 055-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 055-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 055-2018 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 056-2018 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2606-2018/Styresak 056-2018 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfStyresak 056-2018 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.