Styremøte i Nordlandssykehuset 26. oktober 2022

Sakene 091-100

Saksliste styremøte

 • 2022-091 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2022-092 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2022
 • 2022-093 - Orienteringssaker
 • 2022-094 - Virksomhetsrapport september 2022
 • 2022-095 - Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38
 • 2022-096 - Oppfølging av internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-097 - Orienteringssak – Akkreditering Diagnostisk klinikk
 • 2022-098 - Endring i møteplan 2022 og 2023
 • 2022-099 - Investering i ambulanser 2023
 • 2022-100 - Referatsaker
 • Eventuelt

Saksdokumenter


Fant du det du lette etter?