HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 27. april 2020

Sakene 029-038

Saksliste styremøte 

 • 2020-029 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-030 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mars 2020
 • 2020-031 - Pandemisituasjonen – orienteringssak - status pr april
 • 2020-018 - Virksomhetsrapport februar 2020 (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-032 - Virksomhetsrapport mars 2020
 • 2020-033 - Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028
 • 2020-034 - Investering i ambulanser 2020
 • 2020-035 - Utsettelse oppnevning av nytt brukerutvalg 2020-2022
 • 2020-036 - Revisjonsrapport utbyggingsprosjektet i Bodø 2019 - Unntatt offentlighet offl. §13 jf fvl §13
 • 2020-019 - Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2019 (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-020 - Årsrapport 2019 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-021 - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2020 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-022 - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-023 - HMS handlingsplan 2019 (saken utsatt fra 18.03.20)
 • 2020-037 - Orienteringssaker til styret
 • 2020-038 - Referatsaker til styret
 • Eventuelt
Fant du det du lette etter?