HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 27. februar 2018

Sakene 001 - 010/2018.

Sakslisten (dokumentene lenger ned):

Sak 001-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2017
Sak 003-2018 Driftsrapport januar 2018
Sak 004-2018 Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 005-2018 Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 006-2018 Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak
Sak 007-2017 Orientering – Nordlandssykehuset historie
Sak 008-2017 Planlagte styresaker 2018
Sak 009-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 010-2017 Referatsaker til styret

Protokoll styremøte 27.02.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Protokoll styremøte 27.02.2018.pdfProtokoll styremøte 27.02.2018.pdfpdf108304
Styresak 001-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 001-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74947
Styresak 002-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 12. desember 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 002-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 12. desember 2017.pdfStyresak 002-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 12. desember 2017.pdfpdf149259
Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 m vedlegg.pdfStyresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 m vedlegg.pdfpdf672357
Styresak 004-2018 Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 004-2018 Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 004-2018 Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf827414
Styresak 005-2018 Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 005-2018 Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 005-2018 Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf1429751
Styresak 006-2018 Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 006-2018 Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak.pdfStyresak 006-2018 Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak.pdfpdf169915
Styresak 007-2018 Orientering - Nordlandssykehusets historie.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 007-2018 Orientering - Nordlandssykehusets historie.pdfStyresak 007-2018 Orientering - Nordlandssykehusets historie.pdfpdf80653
Styresak 008-2018 Planlagte styresaker 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 008-2018 Planlagte styresaker 2018.pdfStyresak 008-2018 Planlagte styresaker 2018.pdfpdf86500
Styresak 009-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 009-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 009-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80765
Styresak 010-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2702-2018/Styresak 010-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 010-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf16269123Fant du det du lette etter?