HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 27. mars 2019

Styremøte, 27.03.2019

Sakene 013-026

Når og hvor

Dato
27.03.2019 
Klokkeslett
09:30-13:30
Sted
Bodø, Rønvik
Styrerommet Kløveråsveien 1
 

Saksliste:

Sak 013-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 014-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2019
Sak 015-2019 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2018
Sak 016-2019 Årlig melding 2018
Sak 017-2019 Virksomhetsrapport februar 2019
Sak 018-2019 Godkjenning for oppstart av prosjektinnramming nybygg og modernisering
av bygg til psykisk helse- og rusbehandling
Sak 019-2019 Planlegging av innflytting i høyblokka i Bodø sentrum, fløy B
Sak 020-2019 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-
2018
Sak 021-2019 Finansreglement for Nordlandssykehuset HF
Sak 022-2019 Oppfølging av internrevisjon i Helse Nord 01/17 - Risikostyring
Sak 023-2019 Pasientsikkerhet – Erfaringsrapport fra regional pasientsikkerhetskonferanse
Sak 024-2019 Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde (streaming)
Sak 025-2019 Orienteringssaker til styret
Sak 026-2019 Referatsaker til styret


Fant du det du lette etter?