HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 27. september 2022

Sakene 081-090

Saksliste styremøte

 • 2022-081 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2022-082 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2022
 • 2022-083 - Orienteringssaker
 • 2022-084 - Tertialrapport 2-2022 Nordlandssykehuset HF
 • 2022-085 - Tertialrapport 2-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-086 - Virksomhetsrapport august 2022
 • 2022-087 - Budsjett 2023 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
 • 2022-088 - Nytt satsingsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2038
 • 2022-089 - Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset - status per 1. halvår 2022
 • 2022-090 - Referatsaker
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?