Styremøte i Nordlandssykehuset 28. april 2022

Sakene 037-044

Saksliste styremøte

  • 2022-037 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 2022-038 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. april 2022
  • 2022-039 - Orienteringssaker
  • 2022-040 - Forskning ved Nordlandssykehuset HF – status for 2021
  • 2022-041 - Oppfølging av egenvurderingstilsynet «Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig» 2020
  • 2022-042 - Virksomhetsrapport mars 2022
  • 2022-043 - Rullering av plan for drift og investering 2023-2026 - Bærekraftsanalyse 2023-2030
  • 2022-044 - ReferatsakerFant du det du lette etter?