HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 28. mai 2020

Sakene 039-049
Saksliste styremøte

 • 2020-039 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-040 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2020
 • 2020-041 Virksomhetsrapport april 2020
 • 2020-042 Tertialrapport 1-2020 Nordlandssykehuset HF
 • 2020-043 Tertialrapport 1-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF. Unntatt offentlighet Offl. §13 jf fvl §13
 • 2020-044 Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2019
 • 2020-045 Forbedring 2020 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
 • 2020-046 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr mai 2020. Unntatt offentlighet Offl. §13 jf fvl §13
 • 2020-047 Oppfølging av sak 105-2019 - Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH
 • 2020-048 Orienteringssaker til styret
 • 2020-049 Referatsaker til styret
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?