HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 28. og 29. mars 2017

Sakene 015 - 027.
Tirsdag 28. mars kl 13.30-16.30:
Sak 015-2017: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 016-2017: Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017
Sak 017-2017: Årlig melding 2016
Sak 018-2017: Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016
Sak 019-2017: Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2018-2025
Sak 020-2017: Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for Nordlandssykehuset Lofoten - oppfølging av Nasjonal Helse- og sykehusplan
Sak 021-2017: Drøftingsnotat - strategisk utviklingsplan. Utkast toppdokument ver. 1/milepælsplan
 
Onsdag 29. mars kl 10.00-12.00
Sak 022-2017: Driftsrapport for februar 2017
Sak 023-2017: Tiltaksoppfølging 2017 - Økonomisk driftstilpasning 2018-2025
Sak 024-2017: Internrevisjonsrapport 05/2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF
Sak 025-2017: Årsmelding 2016 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Sak 026-2017: Orienteringssaker til styret
Sak 027-2017: Referatsaker til styret

Her er sakspapirene:

Protokoll styremøte 28.-29.03.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Protokoll styremøte 28.-29.03.2017.pdfProtokoll styremøte 28.-29.03.2017.pdfpdf174814
Styresak 015-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 015-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 015-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74960
Styresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017.pdfStyresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017.pdfpdf130784
Styresak 017-2017 Årlig melding 2016 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 017-2017 Årlig melding 2016 m_vedlegg.pdfStyresak 017-2017 Årlig melding 2016 m_vedlegg.pdfpdf1517612
Styresak 018-2017 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 018-2017 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016 m vedlegg.pdfStyresak 018-2017 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016 m vedlegg.pdfpdf311694
Styresak 019-2017 Rullering av plan for drift og investering 2018-2025 inkl oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 019-2017 Rullering av plan for drift og investering 2018-2025 inkl oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfStyresak 019-2017 Rullering av plan for drift og investering 2018-2025 inkl oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfpdf336550
Styresak 020-2017 Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for NLSH Lofoten - m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 020-2017 Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for NLSH Lofoten - m vedlegg.pdfStyresak 020-2017 Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for NLSH Lofoten - m vedlegg.pdfpdf8611531
Styresak 021-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 021-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset.pdfStyresak 021-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset.pdfpdf164747
Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 m vedlegg.pdfStyresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 m vedlegg.pdfpdf766203
Styresak 023-2017 Tiltaksoppfølging pr februar 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 023-2017 Tiltaksoppfølging pr februar 2017.pdfStyresak 023-2017 Tiltaksoppfølging pr februar 2017.pdfpdf187779
Styresak 024-2017 Internrevisjonsrapport 03-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 024-2017 Internrevisjonsrapport 03-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 024-2017 Internrevisjonsrapport 03-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf878960
Styresak 025-2017 Årsmelding 2016 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 025-2017 Årsmelding 2016 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 025-2017 Årsmelding 2016 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf3579492
Styresak 026-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 026-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 026-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75565
Styresak 027-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Styresak 027-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 027-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf6284059
Vedlegg sak 021-2017 Strategisk utviklingsplan_drøftingsnotat toppdokument 270317.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2803-2017/Vedlegg sak 021-2017 Strategisk utviklingsplan_drøftingsnotat toppdokument 270317.pdfVedlegg sak 021-2017 Strategisk utviklingsplan_drøftingsnotat toppdokument 270317.pdfpdf3067269Fant du det du lette etter?