Styremøte i Nordlandssykehuset 29. april 2014

Styremøte, 29.04.2014

Sakene 032 - 039.

Når og hvor

Dato
29.04.2014 
Klokkeslett
08:00-16:00

Protokoll styremøte 29.04.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Protokoll styremøte 29.04.2014.pdfProtokoll styremøte 29.04.2014.pdf
Styresak 032-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 032-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 032-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 033-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 033-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014.pdfStyresak 033-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014.pdf
Styresak 034-2014 Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 034-2014 Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF_m vedlegg.pdfStyresak 034-2014 Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF_m vedlegg.pdf
Styresak 035-2014 Pasienthistorier i styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 035-2014 Pasienthistorier i styret.pdfStyresak 035-2014 Pasienthistorier i styret.pdf
Styresak 036-2014 Driftsrapport mars 2014_rev.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 036-2014 Driftsrapport mars 2014_rev.pdfStyresak 036-2014 Driftsrapport mars 2014_rev.pdf
Styresak 037-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 037-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 med vedlegg.pdfStyresak 037-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 med vedlegg.pdf
Styresak 038-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 038-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 038-2014 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 039-2014 Referatsaker m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2904-2014/Styresak 039-2014 Referatsaker m_vedlegg.pdfStyresak 039-2014 Referatsaker m_vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.