HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 29. april 2019

Sakene 027-040


Saksliste styremøte
Sak 2019-027 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2019-028 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2019
Sak 2019-029 Årsmelding 2018 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Sak 2019-030 Årsmelding 2018 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Sak 2019-031 Oppnevning av nytt ungdomsråd i Nordlandssykehuset
Sak 2019-032 Virksomhetsrapport mars 2019
Sak 2019-033 Økning i investeringsramme - medisinteknisk utstyr
Unntatt offentlighet j.f Offentlighetsloven § 13, jf forvaltningsloven § 13 nr 2
Sak 2019-034 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2020-2027
Sak 2019-035 Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2019
Sak 2019-036 Innføring ny LIS-utdanning
Sak 2019-037 Evaluering av endringene i Nordlandssykehusets ambulanseplan - Utsatt
styresak 123-2015
Sak 2019-038 Internrevisjonsrapport - mislighetsrisiko
Sak 2019-039 Orienteringssaker til styret
Sak 2019-040 Referatsaker til styret
Eventuelt


Fant du det du lette etter?