HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 29. august 2019

Sakene 068-077
Saksliste styremøte
2019-068 Godkjenning av innkalling og saksliste
2019-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2019
2019-070 Virksomhetsrapport juni og juli 2019
2019-071 Antibiotikaforbruk i Nordlandssykehuset HF
2019-072 Orienteringssak - 30 dagers overlevelse
2019-073 Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset
2019-074 Instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF -
oppdatering
2019-075 Møteplan 2020
2019-076 Orienteringssaker til styret
2019-077 Referatsaker til styret
EventueltFant du det du lette etter?