Styremøte i Nordlandssykehuset 30. august 2018

Styremøte, 30.08.2018

Sakene 057 - 063

Sakspapirene er klare og kan lastes ned.

Når og hvor

Dato
30.08.2018 
Klokkeslett
10:00-12:30
Sted
Telefonmøte
 

Saksliste styremøte - nedlasting lenger ned på siden:

Sak 057-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 058-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. juni 2018
Sak 059-2018 Driftsrapport juni og juli 2018
Sak 060-2018 Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån
Sak 061-2018 Møteplan for styret 2019
Sak 062-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 063-2017 Referatsaker til styret


Protokoll styremøte 30.08.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Protokoll styremøte 30.08.2018.pdfProtokoll styremøte 30.08.2018.pdf
Styresak 057-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 057-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 057-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 058-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 058-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018.pdfStyresak 058-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018.pdf
Styresak 059-2018 Driftsrapport juni og juli 2018_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 059-2018 Driftsrapport juni og juli 2018_m vedlegg.pdfStyresak 059-2018 Driftsrapport juni og juli 2018_m vedlegg.pdf
Styresak 060-2018 Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 060-2018 Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån.pdfStyresak 060-2018 Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån.pdf
Styresak 061-2018 Møteplan for styret 2019 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 061-2018 Møteplan for styret 2019 m_vedlegg.pdfStyresak 061-2018 Møteplan for styret 2019 m_vedlegg.pdf
Styresak 062-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 062-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 062-2018 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 063-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/3008-2018/Styresak 063-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 063-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?