HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 31. august 2017

Styremøte, 31.08.2017

Sakene 066 til 074.

Når og hvor

Dato
31.08.2017 
Klokkeslett
12:00-14:00
Sted
Bodø, sentrum
Telefon/skype-møte.
 

Saksliste (nedlastbare saker lenger ned på siden):

Sak 066-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 067-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017
Sak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017
Sak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035
Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid
Sak 070-2017 Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017
Sak 071-2017 Møteplan for styret 2018
Sak 072-2017 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt
Sak 073-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 074-2017 Referatsaker til styret

Last ned:

Protokoll styremøte 31.08.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Protokoll styremøte 31.08.2017.pdfProtokoll styremøte 31.08.2017.pdfpdf173175
Styresak 066-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 066-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 066-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74952
Styresak 067-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 067-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017.pdfStyresak 067-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017.pdfpdf115946
Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 m vedlegg.pdfStyresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 m vedlegg.pdfpdf702115
Styresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035_Orientering_utkast_og det videre arbeid.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035_Orientering_utkast_og det videre arbeid.pdfStyresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035_Orientering_utkast_og det videre arbeid.pdfpdf145660
Styresak 070-2017 Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 070-2017 Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017 m vedlegg.pdfStyresak 070-2017 Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017 m vedlegg.pdfpdf389306
Styresak 071-2017 Møteplan for styret 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 071-2017 Møteplan for styret 2018 m vedlegg.pdfStyresak 071-2017 Møteplan for styret 2018 m vedlegg.pdfpdf615515
Styresak 072-2017 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 072-2017 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m vedlegg.pdfStyresak 072-2017 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m vedlegg.pdfpdf486676
Styresak 073-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 073-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 073-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80761
Styresak 074-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/3108-2017/Styresak 074-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 074-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf958855


Fant du det du lette etter?