Styremøte i Nordlandssykehuset 31. august 2022

Sakene 070-079


Saksliste styremøte

 • 2022-070 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2022-071 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2022
 • 2022-072 - Orienteringssaker
 • 2022-073 - Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2038
 • 2022-074 - Virksomhetsrapport juni og juli 2022
 • 2022-075 - Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse i 2021 (PasOpp)
 • 2022-076 - Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr august 2022, U.off. Offl. §13 jf fvl. §13
 • 2022-077 - Retningslinjer for lederlønn i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-078 - Justering av lønn administrerende direktør, U.off. Offl. § 23, 1. ledd
 • 2022-079 - Referatsaker
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?