HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 4. oktober 2017

Sakene 075 - 087.

Sakspapirene kan lastes ned lenger ned på siden.

Saksliste styremøte:

Sak 075-2017             Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 076-2017             Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017
Sak 077-2017             Driftsrapport august 2017
Sak 078-2017             Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF
Sak 079-2017             Tertialrapport pr 31.08.17 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 080-2017             Strategisk utviklingsplan
Sak 081-2017             Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 082-2017             Status for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i NLSH
Sak 083-2017             Orienteringssak: Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 – Ytre Miljø
Sak 084-2017             Internrevisjonsrapport henvisninger
Sak 085-2017             Justering av lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
Sak 086-2017             Orienteringssaker til styret
Sak 087-2017             Referatsaker til styret
Eventuelt

Sakspapirer for nedlasting:

Protokoll styremøte 04.10.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Protokoll styremøte 04.10.2017.pdfProtokoll styremøte 04.10.2017.pdfpdf109354
Styresak 075-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 075-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 075-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74989
Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017.pdfStyresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017.pdfpdf176762
Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 m vedlegg.pdfStyresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 m vedlegg.pdfpdf711054
Styresak 078-2017 Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 078-2017 Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 078-2017 Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf819017
Styresak 079-2017 Tertialrapport 2-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 079-2017 Tertialrapport 2-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 079-2017 Tertialrapport 2-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf885337
Styresak 080-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035_m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 080-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035_m_vedlegg.pdfStyresak 080-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035_m_vedlegg.pdfpdf285283
Styresak 081-2017 Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 081-2017 Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfStyresak 081-2017 Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfpdf7482860
Styresak 082-2017 Status for behandling av ruslidelser (TSB_ROP) ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 082-2017 Status for behandling av ruslidelser (TSB_ROP) ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 082-2017 Status for behandling av ruslidelser (TSB_ROP) ved Nordlandssykehuset.pdfpdf169027
Styresak 083-2017 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 - Ytre Miljø m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 083-2017 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 - Ytre Miljø m vedlegg.pdfStyresak 083-2017 Orienteringssak - Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 - Ytre Miljø m vedlegg.pdfpdf416420
Styresak 084-2017 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 3-2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 084-2017 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 3-2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 084-2017 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 3-2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf1073338
Styresak 086-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 086-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 086-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80653
Styresak 087-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0410-2017/Styresak 087-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 087-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf803915


Fant du det du lette etter?