Helsenorge

Styremøte i Nordlandssykehuset 5. juni 2018

Styremøte, 05.06.2018

Sakene 040 - 043.

Sakspapirene er nå klare og kan lastes ned.

Når og hvor

Dato
05.06.2018 
Klokkeslett
13:00-15:30
Sted
Telefonmøte
 

Saksliste styremøte:

Sak 040-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 041-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
Sak 042-2018 Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 043-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 044-2017 Referatsaker til styret

Sakspapirer:

Protokoll styremøte 05.06.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Protokoll styremøte 05.06.2018.pdfProtokoll styremøte 05.06.2018.pdfpdf144820
Styresak 040-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Styresak 040-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 040-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf70616
Styresak 041-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 23. mai 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Styresak 041-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 23. mai 2018.pdfStyresak 041-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 23. mai 2018.pdfpdf168040
Styresak 042-2018 Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Styresak 042-2018 Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF m_vedlegg.pdfStyresak 042-2018 Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF m_vedlegg.pdfpdf663904
Styresak 043-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Styresak 043-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 043-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf110830
Styresak 044-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0506-2018/Styresak 044-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 044-2018 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf900209


Fant du det du lette etter?