Styremøte i Nordlandssykehuset 5. oktober 2021

Sakene 084-093

Saksliste styremøte

 • 2021-084 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-085 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2021
 • 2021-086 - Virksomhetsrapport august 2021
 • 2021-087  - Tertialrapport 2-2021 Nordlandssykehuset HF
 • 2021-088 - Tertialrapport 2-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-089 - Budsjett 2022 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
 • 2021-090 - Høringssvar - Delstrategi klima og miljø i Helse Nord RHF 2021-2030
 • 2021-091- Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaring med døgninnleggelse i psykisk helsevern og TSB» i 2020 (PasOpp)
 • 2021-092 - Orienteringssaker
 • 2021-093 - Referatsaker
 • Eventuelt

 

Fant du det du lette etter?