HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. juni 2017

Sakene 049 - 053.

Saksliste styremøte :

Sak 049-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 050-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017
Sak 051-2017 Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF
Sak 052-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 053-2017 Referatsaker til styret

Protokoll styremøte 06.06.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Protokoll styremøte 06.06.2017.pdfProtokoll styremøte 06.06.2017.pdfpdf98124
Styresak 049-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Styresak 049-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 049-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74916
Styresak 050-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Styresak 050-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017.pdfStyresak 050-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017.pdfpdf126929
Styresak 051-2017 Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Styresak 051-2017 Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 051-2017 Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf847281
Styresak 052-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Styresak 052-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 052-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80683
Styresak 053-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/0606-2017/Styresak 053-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 053-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf444838Fant du det du lette etter?