HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. juni 2019

Styremøte, 06.06.2019

Sakene 052-056


Når og hvor

Dato
06.06.2019 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Telefonmøte
 

Saksliste styremøte

2019-052 Godkjenning av innkalling og saksliste

2019-053 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai 2019

2019-054 Tertialrapport 1-2019 Nordlandssykehuset HF

2019-055 Orienteringssaker til styret

2019-056 Referatsaker til styret

Eventuelt

Fant du det du lette etter?