HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. juni 2019

Sakene 052-056

Saksliste styremøte

2019-052 Godkjenning av innkalling og saksliste

2019-053 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai 2019

2019-054 Tertialrapport 1-2019 Nordlandssykehuset HF

2019-055 Orienteringssaker til styret

2019-056 Referatsaker til styret

Eventuelt

Fant du det du lette etter?