HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2014

Sakene 084 - 099.

Protokoll styremøte 2014.10.06.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Protokoll styremøte 2014.10.06.pdfProtokoll styremøte 2014.10.06.pdfpdf362798
Styresak 084-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 084-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 084-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf130828
Styresak 085-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 085-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014.pdfStyresak 085-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014.pdfpdf341556
Styresak 086-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.2014 NLSH HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 086-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.2014 NLSH HF.pdfStyresak 086-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.2014 NLSH HF.pdfpdf684439
Styresak 087-2014 Tertialrapport NLSH 2. tertial 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 087-2014 Tertialrapport NLSH 2. tertial 2014.pdfStyresak 087-2014 Tertialrapport NLSH 2. tertial 2014.pdfpdf1557154
Styresak 088-2014_Rapport 50 siste dødsfall 2013 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 088-2014_Rapport 50 siste dødsfall 2013 m_vedlegg.pdfStyresak 088-2014_Rapport 50 siste dødsfall 2013 m_vedlegg.pdfpdf923398
Styresak 089-2014 Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi Helse Nord 2014 – 2019 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 089-2014 Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi Helse Nord 2014 – 2019 m_vedlegg.pdfStyresak 089-2014 Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi Helse Nord 2014 – 2019 m_vedlegg.pdfpdf1517608
Styresak 090-2014 Høringsuttalelse - regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014-2025 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 090-2014 Høringsuttalelse - regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014-2025 m_vedlegg.pdfStyresak 090-2014 Høringsuttalelse - regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014-2025 m_vedlegg.pdfpdf2401872
Styresak 092-2014 Orienteringssak – Kostnadsutvikling IKT.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 092-2014 Orienteringssak – Kostnadsutvikling IKT.pdfStyresak 092-2014 Orienteringssak – Kostnadsutvikling IKT.pdfpdf840608
Styresak 093-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 093-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfStyresak 093-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfpdf107103889
Styresak 094-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 094-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) m_vedlegg.pdfStyresak 094-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) m_vedlegg.pdfpdf7301574
Styresak 095-2014 Resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 095-2014 Resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014.pdfStyresak 095-2014 Resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014.pdfpdf361210
Styresak 096-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 096-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler.pdfStyresak 096-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler.pdfpdf15697521
Styresak 098-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 098-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 098-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf131824
Styresak 099-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/0610-2014/Styresak 099-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfStyresak 099-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfpdf1456674


Fant du det du lette etter?