HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2015

Sakene 088 - 101.

Protokoll styremøte 06.10.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Protokoll styremøte 06.10.2015.pdfProtokoll styremøte 06.10.2015.pdfpdf53683
Styresak 088-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 088-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 088-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf134942
Styresak 089-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 089-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015.pdfStyresak 089-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015.pdfpdf539346
Styresak 090-2015 PasOpp rap. 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 090-2015 PasOpp rap. 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfStyresak 090-2015 PasOpp rap. 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfpdf1570150
Styresak 091-2015 Driftsrapport august 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 091-2015 Driftsrapport august 2015.pdfStyresak 091-2015 Driftsrapport august 2015.pdfpdf1387646
Styresak 092-2015 Tertialrapport 2-2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 092-2015 Tertialrapport 2-2015.pdfStyresak 092-2015 Tertialrapport 2-2015.pdfpdf966154
Styresak 093-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS – fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 093-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS – fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet.pdfStyresak 093-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS – fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet.pdfpdf149710
Styresak 094-2015 Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 094-2015 Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus m vedlegg.pdfStyresak 094-2015 Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus m vedlegg.pdfpdf1348989
Styresak 095-2015 Forpliktende org. samhandlingsmod. på det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner_LOVE_NLSH_DPS_Lofoten.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 095-2015 Forpliktende org. samhandlingsmod. på det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner_LOVE_NLSH_DPS_Lofoten.pdfStyresak 095-2015 Forpliktende org. samhandlingsmod. på det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner_LOVE_NLSH_DPS_Lofoten.pdfpdf91919
Styresak 096-2015 Budsjett 2016 - status i budsjettarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 096-2015 Budsjett 2016 - status i budsjettarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfStyresak 096-2015 Budsjett 2016 - status i budsjettarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg.pdfpdf1033039
Styresak 097-2015 Opphør av koordineringsfuksjonen i Lofoten og Vesterålen m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 097-2015 Opphør av koordineringsfuksjonen i Lofoten og Vesterålen m vedlegg.pdfStyresak 097-2015 Opphør av koordineringsfuksjonen i Lofoten og Vesterålen m vedlegg.pdfpdf1345973
Styresak 098-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - gevinstrealisering Vesterålen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 098-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - gevinstrealisering Vesterålen.pdfStyresak 098-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - gevinstrealisering Vesterålen.pdfpdf84375
Styresak 100-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 100-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 100-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf153231
Styresak 101-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/0610-2015/Styresak 101-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 101-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf1913884


Fant du det du lette etter?