Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2016

Sakene 081 til og med 092

Sakspapirer:


Protokoll styremøte 06.10.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Protokoll styremøte 06.10.2016.pdfProtokoll styremøte 06.10.2016.pdfpdf112217
Styresak 081-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 081-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 081-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf75091
Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016.pdfStyresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016.pdfpdf184851
Styresak 083-2016 Driftsrapport august 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 083-2016 Driftsrapport august 2016 m vedlegg.pdfStyresak 083-2016 Driftsrapport august 2016 m vedlegg.pdfpdf697495
Styresak 084-2016 Tertialrapport 2-2016 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 084-2016 Tertialrapport 2-2016 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 084-2016 Tertialrapport 2-2016 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf707195
Styresak 085-2016 Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 085-2016 Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfStyresak 085-2016 Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse m_vedlegg.pdfpdf2043904
Styresak 086-2016 Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 086-2016 Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 086-2016 Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf887185
Styresak 087-2016 Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 087-2016 Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring.pdfStyresak 087-2016 Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring.pdfpdf169305
Styresak 088-2016 Nordlandssykehusets oppfølgning av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 088-2016 Nordlandssykehusets oppfølgning av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020.pdfStyresak 088-2016 Nordlandssykehusets oppfølgning av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020.pdfpdf330514
Styresak 089-2016 Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 089-2016 Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020_m vedlegg.pdfStyresak 089-2016 Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020_m vedlegg.pdfpdf6297063
Styresak 090-2016 Høringsuttalelse – Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 090-2016 Høringsuttalelse – Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020_m vedlegg.pdfStyresak 090-2016 Høringsuttalelse – Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020_m vedlegg.pdfpdf3575995
Styresak 091-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 091-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 091-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80912
Styresak 092-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Styresak 092-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 092-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf6728140
Vedlegg sak 092_7_Referat fra møte i BU 14.9.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Vedlegg sak 092_7_Referat fra møte i BU 14.9.16.pdfVedlegg sak 092_7_Referat fra møte i BU 14.9.16.pdfpdf76172
Vedlegg sak 092_8 Referat fra møte i OSO 12 9 16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0610-2016/Vedlegg sak 092_8 Referat fra møte i OSO 12 9 16.pdfVedlegg sak 092_8 Referat fra møte i OSO 12 9 16.pdfpdf106787


Fant du det du lette etter?