Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2016

Styremøte , 06.10.2016

Sakene 081 til og med 092

Saksliste styremøte 6. oktober 2016 (sakspapirene ligger lenger ned på siden):

Sak 081-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016
Sak 083-2016 Driftsrapport august 2016
Sak 084-2016 Tertialrapport 2. tertial 2016
Sak 085-2016 Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 086-2016 Tertialrapport pr 31.08.16 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Vedlegg Tertialrapport 2 - 2015 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13)
Sak 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 - fullføring
Sak 088-2016 Nordlandssykehusets oppfølgning av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020
Sak 089-2016 Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020
Sak 090-2016 Høringsuttalelse - Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020
Sak 091-2016 Orienteringssaker til styret
Sak 092-2016 Referatsaker til styret

Når og hvor

Dato
06.10.2016 
Klokkeslett
09:30-15:15
Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Møterommene i 3. etasje, A3100/A3120.
 

Sakspapirer:Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.