HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2020

Sakene 073-082

Saksliste styremøte 
 • 2020-073 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-074 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2020
 • 2020-075 - Virksomhetsrapport august 2020
 • 2020-076 - Tertialrapport 2-2020 Nordlandssykehuset HF
 • 2020-077 - Tertialrapport 2-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2020-078 - Budsjett 2021 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
 • 2020-079 - Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø - videreføring
 • 2020-080 - Orienteringssak – Akkreditering Diagnostisk klinikk
 • 2020-081 - Orienteringssaker til styret
 • 2020-082 - Referatsaker til styret
 • EventueltFant du det du lette etter?