HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 7. oktober 2019

Sakene 078-087
2019-078 Godkjenning av innkalling og saksliste
2019-079 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2019
2019-080 Virksomhetsrapport august 2019
2019-081 Tertialrapport 2-2019 Nordlandssykehuset HF
2019-082 Orienteringssak Godkjent periodisk revisjon av ISO 140012015 -
Miljøstyring
2019-083 Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde. Risikoanalyse med
vurdering av opptakenes tilgjengelighet og lagring
2019-084 Budsjett 2020 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
2019-085 Justering av lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
2019-086 Orienteringssaker til styret
2019-087 Referatsaker til styret
Eventuelt


Fant du det du lette etter?