HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 8. oktober 2018

Sakene 065 - 077.

Saksliste styremøte 8. oktober 2018:


Sak 065-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 066-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2018
Sak 067-2018 Driftsrapport august 2018
Sak 068-2018 Stopp sepsis i akuttmottakene
Sak 069-2018 Orienteringssak: Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001:2015 - Miljøstyring
Sak 070-2018 Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 071-2018 Tertialrapport 2-2018 for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 072-2018 Salg av boliger – finansiering av AB-fløya
Sak 073-2018 Høringssvar – forslag til revidert inntektsmodell for somatikk
Sak 074-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 075-2018 Justering av lønn administrerende direktør - Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
Sak 076-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 077-2018 Referatsaker til styret (ettersendes)

Sakspapirer for nedlasting:

Styresak 066-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 30. august 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 066-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 30. august 2018.pdfStyresak 066-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 30. august 2018.pdfpdf202824
Styresak 067-2018 Driftsrapport august 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 067-2018 Driftsrapport august 2018 m vedlegg.pdfStyresak 067-2018 Driftsrapport august 2018 m vedlegg.pdfpdf669846
Styresak 068-2018 Stopp sepsis i akuttmottakene.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 068-2018 Stopp sepsis i akuttmottakene.pdfStyresak 068-2018 Stopp sepsis i akuttmottakene.pdfpdf1137974
Styresak 069-2018 Orienteringssak Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001.2015 - Miljøstyring_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 069-2018 Orienteringssak Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001.2015 - Miljøstyring_m vedlegg.pdfStyresak 069-2018 Orienteringssak Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001.2015 - Miljøstyring_m vedlegg.pdfpdf730889
Styresak 070-2018 Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 070-2018 Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 070-2018 Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf826554
Styresak 071-2018 Tertialrapport 2-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 071-2018 Tertialrapport 2-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 071-2018 Tertialrapport 2-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf475523
Styresak 072-2018 Salg av personalboliger - finansiering av AB-fløya.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 072-2018 Salg av personalboliger - finansiering av AB-fløya.pdfStyresak 072-2018 Salg av personalboliger - finansiering av AB-fløya.pdfpdf129727
Styresak 073-2018_Høringssvar forslag til revidert inntektsmodell somatikk m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 073-2018_Høringssvar forslag til revidert inntektsmodell somatikk m vedlegg.pdfStyresak 073-2018_Høringssvar forslag til revidert inntektsmodell somatikk m vedlegg.pdfpdf410808
Styresak 074-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 074-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse_m vedlegg.pdfStyresak 074-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse_m vedlegg.pdfpdf5687384
Styresak 076-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 076-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 076-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf110224
Styresak 077-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 077-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 077-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf5509190
Styresak 078-2018 Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 078-2018 Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035.pdfStyresak 078-2018 Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035.pdfpdf525174
Vedlegg sak 078-2018 Høringsutkast_regional utviklingsplan.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Vedlegg sak 078-2018 Høringsutkast_regional utviklingsplan.pdfVedlegg sak 078-2018 Høringsutkast_regional utviklingsplan.pdfpdf2649959
Protokoll styremøte 08.10.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Protokoll styremøte 08.10.2018.pdfProtokoll styremøte 08.10.2018.pdfpdf179237
Styresak 065-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/0810-2018/Styresak 065-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 065-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf70097

Fant du det du lette etter?