Styremøte i Nordlandssykehuset 8. september 2021

Sakene 068-078

Saksliste styremøte

 • 2021-068 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-069 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2021
 • 2021-070 - Virksomhetsrapport juni og juli 2021
 • 2021-071 - Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. september 2021 – oppfølging av sak 062-2021
 • 2021-072 - Finansiering av H-resept legemidler knyttet til sjeldne sykdommer
 • 2021-073 - Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer
 • 2021-074 - Kompetanse for fremtiden - Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan 2021-2024
 • 2021-075 - Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2020 (PasOpp)
 • 2021-065 - Møteplan 2022 (utsatt sak fra 25.06.2021)
 • 2021-076 - Orienteringssaker
 • 2021-077 - Referatsaker
 • 2021-078 - Justering av lønn administrerende direktør, unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
 • EventueltFant du det du lette etter?