Styremøte i Nordlandssykehuset 9. september 2016

Sakene 068 - 079.

Sakspapirer og protokoll: 

Protokoll styremøte 09.09.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Protokoll styremøte 09.09.2016.pdfProtokoll styremøte 09.09.2016.pdfpdf181790
Styresak 068-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 068-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 068-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf75363
Styresak 069-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 069-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016.pdfStyresak 069-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016.pdfpdf112920
Styresak 070-2016 Driftsrapport juni og juli 2016_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 070-2016 Driftsrapport juni og juli 2016_m vedlegg.pdfStyresak 070-2016 Driftsrapport juni og juli 2016_m vedlegg.pdfpdf904210
Styresak 071-2016 Økonomisk driftstilpasning - tiltaksoppfølging pr juli 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 071-2016 Økonomisk driftstilpasning - tiltaksoppfølging pr juli 2016.pdfStyresak 071-2016 Økonomisk driftstilpasning - tiltaksoppfølging pr juli 2016.pdfpdf153068
Styresak 072-2016 PasOpprapport 2016 – Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 072-2016 PasOpprapport 2016 – Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfStyresak 072-2016 PasOpprapport 2016 – Resultater for Nordlandssykehuset HF og sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.pdfpdf1000099
Styresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg.pdfStyresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg.pdfpdf2186471
Styresak 074-2016 Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 074-2016 Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfStyresak 074-2016 Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfpdf842971
Styresak 075-2016 Vurdering av videreføring av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet AUKP.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 075-2016 Vurdering av videreføring av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet AUKP.pdfStyresak 075-2016 Vurdering av videreføring av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet AUKP.pdfpdf115590
Styresak 076-2016 Nordlandssykehuset HFs rekrutteringsstrategi 2016-2020_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 076-2016 Nordlandssykehuset HFs rekrutteringsstrategi 2016-2020_m vedlegg.pdfStyresak 076-2016 Nordlandssykehuset HFs rekrutteringsstrategi 2016-2020_m vedlegg.pdfpdf663300
Styresak 077-2016 Møteplan for styret 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 077-2016 Møteplan for styret 2017 m vedlegg.pdfStyresak 077-2016 Møteplan for styret 2017 m vedlegg.pdfpdf689754
Styresak 078-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 078-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 078-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf82421
Styresak 079-2016 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-2016/Styresak 079-2016 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfStyresak 079-2016 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfpdf5475741

Fant du det du lette etter?