HELSENORGE

Styremøte og styreseminar i Nordlandssykehuset 16. november 2016

Styremøte, 16.11.2016

Sakene 093 - 102.

Program

08.30-11.30 Styreseminar:
Strategisk utviklingsplan
Pasientsikkerhet – presentasjon av arbeidet
11.30-12.00 Lunsj
12.00-15.30 Styremøte

Saksliste styremøte 16. november 2016

Papirene kan lastes ned lenger ned på siden.

  • Sak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016
  • Sak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016
  • Sak 096-2016 NOIS-resultater
  • Sak 097-2016 Driftsrapport september 2016
  • Sak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016
  • Sak 099-2016 Orienteringssaker til styret
  • Sak 100-2016 Referatsaker til styret
  • Sak 101-2016 Justering lønn administrerende direktør. Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
  • Sak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak - høring med vedlegg.

Når og hvor

Dato
16.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Bodø, sentrum
Styrerommet i 4. etasje i G-fløya.
 

Sakspapirer:

Protokoll styremøte 16.11.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Protokoll styremøte 16.11.2016.pdfProtokoll styremøte 16.11.2016.pdfpdf130704
Styresak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf75028
Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016.pdfStyresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016.pdfpdf115534
Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016.pdfStyresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016.pdfpdf344649
Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016.pdfStyresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016.pdfpdf1208111
Styresak 097-2016 Driftsrapport september 2016 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 097-2016 Driftsrapport september 2016 m_vedlegg.pdfStyresak 097-2016 Driftsrapport september 2016 m_vedlegg.pdfpdf757096
Styresak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016 m vedlegg.pdfStyresak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016 m vedlegg.pdfpdf772897
Styresak 099-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 099-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 099-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80738
Styresak 100-2016 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 100-2016 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 100-2016 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf5081190
Styresak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak – høring m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Styresak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak – høring m vedlegg.pdfStyresak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak – høring m vedlegg.pdfpdf2093382
Vedlegg sak 100-2016_10_Norsk hjerteinfarktregister årsrapport 2015_endelig.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1611-2016/Vedlegg sak 100-2016_10_Norsk hjerteinfarktregister årsrapport 2015_endelig.pdfVedlegg sak 100-2016_10_Norsk hjerteinfarktregister årsrapport 2015_endelig.pdfpdf1716384


Fant du det du lette etter?