Styremøte og styreseminar i Nordlandssykehuset 16. november 2016

Styremøte , 16.11.2016

Sakene 093 - 102.

Program

08.30-11.30 Styreseminar:
Strategisk utviklingsplan
Pasientsikkerhet – presentasjon av arbeidet
11.30-12.00 Lunsj
12.00-15.30 Styremøte

Saksliste styremøte 16. november 2016

Papirene kan lastes ned lenger ned på siden.

  • Sak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016
  • Sak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016
  • Sak 096-2016 NOIS-resultater
  • Sak 097-2016 Driftsrapport september 2016
  • Sak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016
  • Sak 099-2016 Orienteringssaker til styret
  • Sak 100-2016 Referatsaker til styret
  • Sak 101-2016 Justering lønn administrerende direktør. Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
  • Sak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak - høring med vedlegg.

Når og hvor

Dato
16.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Bodø, sentrum
Styrerommet i 4. etasje i G-fløya.
 

Sakspapirer:


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.