Tinnituskurs, Bodø

Gruppeopplæring, Hørselssentralen, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Hørselsentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Hørselssentralen, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Hørselshemmedes Landsfororbund  
Innlegg fra
Øre- nese- halslege, audiopedagoger, fysioterapeut, psykolog, erfaren bruker fra HLF, NAV hjelpemiddelsentral 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Helene Lillehagen Bakke
E-post: helene.lillehagen.bakke@nordlandssykehuset.no
Tlf: 75 57 13 87

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
  
 

Kursdato

20. og 21. Mai 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid og har plass til 16 deltagere totalt.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Ørets funksjon og anatomi. Hørselens funksjon. Mulige årsaker til Tinnitus. Erfaringer fra å leve med Tinnitus. Kroppens følgetilstander ved Tinnitus. Følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier. Gruppesamtaler. Hjelpemidler. Sosiale rettigheter.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs Tinnitus

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Hørselshemmedes landsforbund

Tinnitus.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.