Tourettes hos barn

Kurs , BUP Ytre Salten - barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet..

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Helgelandssykehuset og alle BUP i Nordlandssykehuset kan henvise til kurset.

Innkalling til kurset sendes fra BUP.

 

 

Når og hvor

Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Ytre Salten - barn
 
Kontakt
Kursledere:
Tone Mosand, Tlf: 75 50 18 00, tone.mosand@nlsh.no

Lærings- og mestringssenteret,
rådgiver Tone Bentzen Tlf 755 71169/ 75 53 70014, lmsenter@nlsh.no
 

Innhold i kurset

Temaer som blir belyst er:

  • Hva er Tourettes?

  • Tilleggsproblematikk

  • Skole og opplæring

  • Informasjon om Opplæringsloven og PPTs rolle

  • Rettigheter

  • Informasjon fra Tourettesforeningen

  • Hverdagserfaringer og mestring i hverdagen

  • Behandling / medisinering

  • Å ha barn med Tourettes

  • Sosiale arenaer og mestring

Målsetting

Hensikten med dette kurset er å gi kunnskap om sykdommen for økt mestring av hverdagen. Det gir også en mulighet for å treffe andre i samme situasjon for utveksling av erfaringer.

Kurset går over to dager og har plass til foreldre/foresatte til 8-10 barn.

Lunsj serveres gratis begge dager.
Kurset er et samarbeid mellom Salten lokallag av Norsk Tourettes forening og Nordlandssykehuset ved BUP ytre Salten og Lærings- og mestringssenteret.

Foreldre kan søke om opplæringspenger for å delta på kurset.

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldene satser, se nærmere info her;

http://www.pasientreiser.no/Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.