Tvang

Kurs, 07.09.2017

I utgangspunktet skal all helsehjelp være frivillig og pasientene skal gi sitt samtykke. Dette gjelder også innen psykisk helse.


Allikevel kan denne selvbestemmelsesretten bli satt til side unntaksvis dersom dette er nødvendig for å ivareta liv og helse med grunnlag i gjeldende lov.

Når og hvor

Dato
07.09.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Kontaktinformasjon
Ian Dawson
Konsulent SDPS
Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no
 

Data fra Norsk pasientregister viser at om lag 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7 700 ganger i Norge i 2013. Selv om tall viser en nedgang i antall oppholdsdøgn, økte antall døgn under tvang, og det er
ønskelig å få redusert disse tallene ytterligere.

Det har over tid vært et mål i Norge å få redusert bruken av tvang innen psykisk helsevern, men hvis det viser seg å være nødvendig, skal det bli brukt riktig. Både bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk og
sentrale myndigheter har ønsket dette.

Nordlandssykehuset HF har laget en handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus og ett av tiltakene er å arrangere et seminar for fagfolk som sette fokus på tvang. Og med den lovendring som kommer i sommer er det ennå mer aktuelt med et slikt seminar.

Det er for øvrig kun lovendringen i Phvl § 1-7 (5 timers ikke behovsprøvd fri rettshjelp ved § 4-4 vedtak) som skjer i sommer (1. juli). Alle de andre og viktigste endringene (eg. samtykke kompetanse) trer i kraft 1. september.

Program:
08.00 Registrering
09.00 Velkommen
           • Trude Grønlund
09.10 Praktiske opplysninger
           • Ian Dawson
09.15 Etiske betraktninger ved bruk av tvang
           • Tore Frost
11.30 Lunsj
12.30 Endringer i psykisk helsevernloven
           • Vårin Hellevik
14.30 Lovendringene i psykisk helsevernloven
           - betydning for kontrollkommisjonens arbeid
           • Bjørn Storli
15.30 Oppsummering
16.00 Vel hjem!


Last ned program her

Påmelding


Foredragsholdere

Tore Frost, universitetslektor emeritus UiO, filosof og forfatter. Frost er en av landets fremste kjennere av klassisk filosofi. Han har sittet i redaksjonskomiteen som har utgitt Platons samlede verker på norsk (Vidarforlaget). Han er nå redaktør i samme forlag for en serie over Renessansens filosofer, hvor første bind i 2013 var viet Giovanni Pico della Mirandola og hans verk: Lovprisning av menneskets verdighet. Tore Frost har også vært medredaktør i tidsskriftet Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, hvor han har bidradd med artikler innen medisinsk etikk og omsorgsfilosofi. Det er særlig omsorgen for alvorlig syke og døende han har vært opptatt av å kvalitetssikre, samt medbestemmelsesretten for psykiatriske pasienter.

Vårin Hellevik, senior rådgiver og advokat på avdeling psykisk helsevern og rus hos Helsedirektoratet.

Bjørn Storli, leder av kontrollkommisjonen ved Nordlandsykehuset Psykiatri Bodø. Jobber som daglig som advokat i Bodø. Underviser også i helserettslige emner ved Nord Universitet.

Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk helse og rusklinikk - NLSH

Fant du det du lette etter?