Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

Gruppeopplæring, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 Bodø, Lærings- og mestringssenteret

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 BODØ.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, LMF 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, erfaren bruker og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, LMF. 
Kontaktinformasjon
Kursledere:
Bente Bekkavik og Anne Berit Sleipnes
Telefon: 91864139
E-post:

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

4. og 5. April 2019

11. og 12. Februar arrangeres det Morbus Crohn kurs. Ved få deltagere med Morbus Crohn åpnes kurset også for deltagere med Ulcerøs kolitt.

Praktisk informasjon

Kurset er for pasienter med Ulcerøs kolitt og deres pårørende. Ved få påmeldte deltagere slår vi sammen kursdeltagere med Morbus Crohn og kursdeltagere med Ulcerøs kolitt.  Kurset går over to dager. Det legges opp til diskusjoner i grupper.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap og behandling. Naturlige følelsesmessige reaksjoner på kronisk sykdom. Brukererfaring. Utfordringer og mestringsstrategier i hverdagen. Ernæring. Fysisk aktivitet og avspenning. Trygderettigheter. Erfaringsutveksling. Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, LMF.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs, Ulcerøs kolitt

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen mor fordøyelsessykdommer, LMF

Norsk forening for stomi, reservoir og mage- tarmkreft, NORILCO

Filmer om Ulcerøs kolitt og Morbus Crohn

Lær om Ulcerøs kolitt

Lær om Morbus Crohn

Apper for smarttelefon

IBD- app

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.