Ungdom@Sammen

Fagseminar, 25.09.2017-26.09.2017

Fylkesmannen i Nordland, NORD Universitet og Nordlandssykehuset inviterer til konferanse på NORD Universitet.

På konferansen presenteres kunnskap om ungdom i risiko. Tema som avhengighet, psykisk helse og marginalisering blir lagt vekt på i familie, skole og arbeid. Konferansen vil vektlegge ungdoms medvirkning og hvordan vi kan samarbeide med ungdom i risiko som er i ulike overganger fra statusen som barn til voksen. Eksempler fra samarbeidsprosjekter inklusivt TRU-prosjektet ved Rusteamet vil bli presentert i hovedprogrammet og i sesjonene på konferansen. 

Av innledere kan nevnes professor i barnevern Reidun Follesø, Nord universitet,  rusforsker og  professor Willy Pedersen, Universitet i Oslo, avdelingsleder Lisbeth Skibenes, Stavanger kommune og rådgiver og psykologspesialist Kari Bøckmann, Nordlandsykehuset.

Barnevernsproffene og forandringsfabrikken starter det hele med et brukerperspektiv på det å samarbeide med fagpersoner i overganger.

Vi håper at pårørende, forskere og praktikere som arbeider sammen med ungdom vil komme til Nord Universitet disse to dagene.


Når og hvor

Dato
25.09.2017-26.09.2017 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
NORD Universitet
 
Innlegg fra
Blant andre Barnevernproffene, Forandringsfabrikken, Reidun Follesø, Lisbeth Skibnes (K46) og Willy Pedersen 
Mer informasjon
Program og påmelding  
Stale.Idar.Sarheim@nordlandssykehuset.no

Dette er arrangørene:

Logo Fylkesmannen i Nordland

Logo INord Universitet

Logo Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?