Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

Gruppeopplæring, Hørselssentralen, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Hørselssentralen, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og Hørselshemmedes Landsforbund, HLF 
Innlegg fra
Lege, audiopedagoger, audiograf, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, NAV hjelpemiddelsentral og Hørselshemmedes Landsforbund. 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Helene Lillehagen Bakke
E-post: helene.lillehagen.bakke@nlsh.no
Telefon: 75 57 13 87

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon 75 57 00 14
 

Kursdato

29. og 30 august  2019 

+ 7. oktober 2019

Praktisk informasjon

Kurset består av totalt 3 dager. Vi starter med 2 sammenhengende kursdager, kursdag nummer 3 kommer ca 6 uker senere. Det vil bli utlevert en hjemmeoppgave mellom kursdag 2 og 3.

 Vi har plass til 16 deltagere totalt.

Dersom du har vedtak på tolketjeneste må du selv bestille tolk til kurset i god tid. Bestilles hos www.nav.no/tolkebestilling eller på tlf 95186417

Dersom du har behov for tolk, men ikke har vedtak på dette, må du gi beskjed til kursleder i god tid før kurset. Se kontaktinfo lenger opp på siden.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Øret, hørsel og lyd. Brukererfaring fra å være hørselshemmet og yrkesaktiv. Audiogram, lyttestrategier og mestringsstrategier. Høreapparater, muligheter og begrensninger. Gruppesamtaler. Muligheter og hjelpemidler i arbeidslivet. Fysisk aktivitet, avspenning og balansetrening. Følelsesmessige reaksjoner på hørselsnedsettelse.

Målsetting

Vi ønsker å gi deg kunnskap om hørselshemming og muligheter for hjelp og tilrettelegging på arbeidsplassen. Målet er å øke opplevelsen av trygghet, kontroll og mestring i hverdagen på jobb.

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Brosjyre Yrkesaktive høreapparatbrukere Feb-19.pdf

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

Tinnitus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.