Akuttmedisinsk klinikk

Her kommer informasjon om ansvar og oppgave.

Les mer om Akuttmedisinsk klinikk

Akuttmedisinsk klinikk

Kanskje enda mer informasjon om klinikken her.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Akuttmedisinsk klinikk finner du på alle tre lokasjonene til Nordlandssykehuset.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Innsetting av kateter intravenøst (Veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/innsetting-av-kateter-intravenost-veneport-hickman-kateter-picc-line-midline-sentralt-venekateterInnsetting av kateter intravenøst (Veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)IInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generell
Intubasjonhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/intubasjonIntubasjonIIntubasjonIntubasjonIntubasjonIntubasjon
Narkose - generell anestesihttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/narkose-generell-anestesiNarkose - generell anestesiNNarkoseNarkoseNarkoseNarkose
Spinal- og epidural bedøvelsehttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/spinal-og-epidural-bedovelseSpinal- og epidural bedøvelseSSpinalbedøvelseSpinalbedøvelseSpinalbedøvelseSpinalbedøvelse
Trakeostomihttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/trakeostomiTrakeostomiTTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomi

Anestesiavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/anestesiavdelingenAnestesiavdelingen
Dagkirurgisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/dagkirurgisk-enhetDagkirurgisk enhet
Intensivavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/intensivavdelingenIntensivavdelingen
Smerteenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/smerteenhetenSmerteenheten

Fant du det du lette etter?