Akuttmedisinsk klinikk

Her kommer informasjon om ansvar og oppgave.

Les mer om Akuttmedisinsk klinikk

Akuttmedisinsk klinikk

Kanskje enda mer informasjon om klinikken her.

Kontakt

Oppmøtested
Akuttmedisinsk klinikk finner du på alle tre lokasjonene til Nordlandssykehuset.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Innsetting av kateter intravenøst (Veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/innsetting-av-kateter-intravenost-veneport-hickman-kateter-picc-line-midline-sentralt-venekateterInnsetting av kateter intravenøst (Veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)IInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellEMPTY
Intubasjonhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/intubasjonIntubasjonIIntubasjonIntubasjonIntubasjonIntubasjonEMPTY
Narkose - generell anestesihttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/narkose-generell-anestesiNarkose - generell anestesiNNarkoseNarkoseNarkoseNarkoseEMPTY
Spinal- og epidural bedøvelsehttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/spinal-og-epidural-bedovelseSpinal- og epidural bedøvelseSSpinalbedøvelseSpinalbedøvelseSpinalbedøvelseSpinalbedøvelseEMPTY
Trakeostomihttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/trakeostomiTrakeostomiTTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiEMPTY

Anestesiavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/anestesiavdelingenAnestesiavdelingen
Dagkirurgisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/dagkirurgisk-enhetDagkirurgisk enhet
Intensivavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/intensivavdelingenIntensivavdelingen
Smerteenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/smerteenhetenSmerteenheten

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.