Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern koordinerer smittevernarbeid ved Nordlandssykehuset og er en seksjon i Fagavdelingen.

Les mer om Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern

Vi samarbeider med Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) som skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning.

Her er hjemmesiden til KORSN

Smittevern

Smittevern i helseinstitusjoner er lovpålagt. Smittevern omfatter alle enkelttiltak som skal hindre at infeksjoner oppstår og spres i helseinstitusjoner blant pasienter, helsearbeidere og pårørende. Forebygging av antibiotikaresistens gjennom rasjonell bruk av antibiotika inngår i smittevernet.

Helse Nords målsetting

Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.  

Organisering Nordlandssykehuset HF

  • Seksjon for Smittevern NLSH HF har koordinerende ansvar for smittevernarbeid ved NLSH HF Lofoten, Vesterålen, Bodø sentrum og Rønvik.
    • Smittevernoverlegen i 100 prosent stilling er lokalisert i Bodø. 
    • NLSH HF har 3 hygienesykepleiere; 2 i Bodø, 0,5 i Vesterålen og 0,5 i Lofoten.
  • Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten har ansvar for rådgivning om smittevern til kommunehelsetjenesten i NLSH HFs 21 opptakskommuner.
Smittevern for ansatte utføres av bedriftshelsetjenesten Hemis AS. 


Ansatte i smittevern ved Nordlandssykehuset

NLSH Vesterålen:
Hygienesykepleier Tove-Anitha Kristiansen
754 24128 eller 982 58 789.
 
NLSH Lofoten:
Hygienesykepleier Janne Løvdal

75 57 21 30

 
NLSH Bodø:
Smittevernoverlege Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36 eller 902 59 800 


Seksjonsleder/hygienesykepleier Bente Karin Jensen

75 57 15 68 eller 959 13 374


Hygienesykepleier Åse Marian Bøckmann

75 57 16 99 eller 971 60 386


Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten Elisabeth Smihaug
75 57 06 28 eller 918 35 381


Tuberkulosekoordinator (ansatt i medisinsk klinikk) Katrine Hugaas

75 57 10 98 eller 479 03 447
Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.