Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern koordinerer smittevernarbeid ved Nordlandssykehuset og er en seksjon i Diagnostisk klinikk.  

Les mer om Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern

Vi samarbeider med Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) som skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning.

Her er hjemmesiden til KORSN

Smittevern

Smittevern i helseinstitusjoner er lovpålagt. Smittevern omfatter alle enkelttiltak som skal hindre at infeksjoner oppstår og spres i helseinstitusjoner blant pasienter, helsearbeidere og pårørende. Forebygging av antibiotikaresistens gjennom rasjonell bruk av antibiotika inngår i smittevernet.

Helse Nords målsetting

Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.  

Organisering Nordlandssykehuset HF

  • Seksjon for Smittevern NLSH HF har koordinerende ansvar for smittevernarbeid ved NLSH HF Lofoten, Vesterålen, Bodø sentrum og Rønvik.
    • Smittevernoverlegen i 100 prosent stilling er lokalisert i Bodø. 
    • NLSH HF har 3 hygienesykepleiere; 2 i Bodø, 0,5 i Vesterålen og 0,5 i Lofoten.
  • Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten har ansvar for rådgivning om smittevern til kommunehelsetjenesten i NLSH HFs 21 opptakskommuner.
  • NOIS-rådgiver med ansvar for overvåkning av infeksjoner i NLSH HF.
Smittevern for ansatte utføres av bedriftshelsetjenesten Stamina Helse. 


Ansatte i smittevern ved Nordlandssykehuset

NLSH Vesterålen:
Hygienesykepleier Tove-Anitha Kristiansen
754 24128 eller 905 78 642.
 
NLSH Lofoten:
Sykepleier Odd Rune Andreassen
760 60160 eller 915 18552
 
Fra 1. juni 2017 opprettes det 50 % stilling som hygienesykepleier i Lofoten.
 
NLSH Bodø:
Smittevernoverlege Gunille Justad Sundnes
75 57 83 95 eller 902 59 800 

Seksjonsleder/hygienesykepleier Børre Johnsen
75 57 83 94 eller 950 24 104
 
Hygienesykepleier Åse Marian Bøckmann
75 57 83 96 eller 971 60 386
 
Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten Elisabeth Smihaug
75 57 83 97 eller 918 35 381
 
NOIS sekretær (til 30.06.17.) Bettina Bjerkli
755 78418 eller 418 46213

Tuberkulosekoordinator (ansatt i medisinsk klinikk) Katrine Hugaas
75 57 10 98 eller 941 92 093


Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon