HelseIArbeid

HelseIArbeid er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som nylig har falt ut av arbeid, eller står i fare for å falle ut av arbeid som følge av vanlige muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Utredningen er tverrfaglig og kan ved samtykke også inkludere ressurser fra NAV. I poliklinikken er forhold rundt arbeid og/eller utdanning et fokus som møter pasienten allerede ved innkalling. HelseIArbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak.

 
Les mer om HelseIArbeid - individtiltak og bedriftstiltak

HelseIArbeid

HelseIArbeid er et konsept som består av et individtiltak og et bedriftstiltak. Under følger en nærmere presentasjon av begge tiltakene.

Individtiltaket

Målgruppe:
Individer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær.

Utredning og behandling:

HelseIArbeid gir tilgang til rask og samtidig tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-skjelettplager og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. HelseIArbeid tilbyr øvelsesbehandling for muskel-/skjelettplager samt behandling i form av arbeidsrettet kognitiv terapi for depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet eller studier. I utredningen kan også ressurser fra NAV kobles inn dersom pasienten samtykker til dette.

Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud. 

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase.


Henvisninger:

Henvisninger må komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller manuellterapeut.

Elektronisk henvisningsadresse: Henvisning går til fysikalsk medisin og rehabiliteringsavdeling ved Nordlandssykehuset og merkes HelseIArbeid.


Avklaring:

Ved enhet for HelseIArbeid vil pasienten i all hovedsak gå gjennom utrednings- og diagnostiseringsprosess for avklaring av sin tilstand. Avklaring og oppfølging er knyttet til arbeids- og/eller studierelaterte utfordringer.

Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist og pasient.


Veiledning/oppfølging:

Det er ulike former for oppfølging. Pasienter kan få tilbud om øvelsesbehandling ved muskel- og skjelettplager, veiledning fra NAV-personell, behandlings- eller oppfølgingssamtaler med psykolog, samt viderehenvisning til private aktører som har driftsavtaler med Helse Nord RHF.

Bedriftstiltaket

Bedriftstiltaket er et samarbeid mellom virksomheten, NAV Arbeidslivssenter Nordland og Nordlandssykehuset. I tiltaket inngår helse-fremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Gjennom å formidle forskningsbasert kunnskap om vanlige muskel og skjelettplager, smertemestring og psykiske helseplager til ledere og ansatte, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene. Mer kunnskap vil også kunne styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse.

Bedriftstiltaket går over ett år og starter med introduksjonsmøte, samt mål- og planleggingsmøte for arbeidsmiljø/HMS-gruppen. Fagstoffet knyttes til virksomhetens arbeidsmiljø gjennom refleksjonsoppgaver i ansattepresentasjoner, og i et prosessarbeid mellom presentasjonene. Vi avslutter med et evalueringsmøte og legger planer for videre oppfølging etter virksomhetens behov. Les mer informasjon om bedriftstiltaket

NAV arbeidslivssenter i Nordland:
Telefon: 55 55 33 36
E-post: nav.arbeidslivssenter.nordland@nav.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gidsken Jakobsen vei 32
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
48 19 82 02
mandag 10.00-11.30 og 12.30-15.00
tirsdag 12.30-15.00
onsdag - fredag 10.00-11.30 og 12.30-15.00
E-post
Gidsken Jakobsen vei 32
Besøksadresse
Gidsken Jakobsen vei 32(Kart)
Telefon
48 19 82 02

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Hvordan komme seg til Plassmyra

Buss

Du kan ta buss som går til Stormyra / City Nord. Så går du av ved bussholdeplass der og vil da se bygningen hvor HelseIArbeid poliklinikken holder til. Fra bussholdeplass til poliklinikken vil det være ca 300 meter å gå.

 

Drosje

Adresse som oppgis til drosje er Gidsken Jakobsens vei 32. Refusjon av drosjeutgifter gis kun ved medisinsk årsak. Drosje bestilles via Pasientreiser

 

Egen bil og parkering

Poliklinikken disponerer 20 parkeringsplasser. Når du ankommer må du henvende deg i resepsjonen til poliklinikken. Du vil da få et parkeringsbevis som du legger i bilen godt synlig fra utsiden.

Inngang til poliklinikken

Inngang til poliklinikken er midt på bygningens langside. Du går inn døra og kan benytte deg av heis eller trapperom til 2. etasje.

Helse i arbeidhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/helse-i-arbeidHelse i arbeidHHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeid

Fant du det du lette etter?