Habilitering for voksne, Bodø

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om å fremme livskvalitet, mestring og fysisk- og psykisk helse hos mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Dette kan skje gjennom utredning, diagnostikk, behandling, opplæring og veiledning til fagpersoner, samt pasient og pårørende opplæring. 

Les mer om Habilitering for voksne, Bodø

Habilitering for voksne, Bodø

Hva gjør vi?

Habiliteringsteamet for voksne er en spesialisthelsetjeneste som arbeider for å bedre funksjonshemmedes helse og livssituasjon, og bidra til nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.  

Avdelingen er tilknyttet HBEV klinikken, og har lokalisering Rønvik, H2, Bakgård Nord. 

Habiliteringsteamet for voksne er en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste. Prinsippene om brukerstyring, individuell tilnærming og lokalbaserte tiltak er tjenestens utgangspunkt. Tjenetsen har kompetanse innenfor miljøterapi, medisin(nevrologi og psykiatri), helsefag, sexologi, sosialfag,  psykologi, pedagogikk .

I avdelingen arbeider det fagpersoner med klinisk erfaring og tilleggskompetanse utover sin grunnprofesjon. 

Spesialisthelsetjenesten skal supplere kommunenes egne tjenester.

Personer med en funksjonshemming opplever ofte at hindringer for et sosialt liv og samfunnsmessig deltagelse ligger i omgivelsene. Vi arbeider derfor like ofte med tiltak rettet mot omgivelsene som tiltak knyttet til bruker.

Utvikling av en felles forståelse av den enkeltes livssituasjon og funksjonsvansker står sentralt i veiledning til personell i kommunene. Utredning og veiledning fremstår derfor ofte som parallelle prosesser.

Våre tjenester ytes i nært samarbeid med bruker, pårørende, primærhelsetjenesten, omsorgsetat/sosialetat, videregående skole, NAV, kompetansesentra og andre deler av spesialisthelsetjenesten. 

Enheten gir ambulante og polikliniske tjenester

Tjenestene ytes konsultativt på grunnlag av henvisning fra fastlege eller fra andre enheter internt i spesialisthelsetjenesten. Inntaksteamet bestående av enhetsleder, nevrolog, psykiater og psykologspesialist vurderer henvisninger hver tirsdag basert på gjeldende lovverk og veiledere ift. pasientrettigheter og prioriteringer.

Henvisningsskjema

Klikk her for henvisningsskjema

Habiliteringsteamet  er en del av spesialisthelsetjenesten og underlagt tilhørende lovverk og utfører spesifikke oppgaver pålagt i Lov om Helse og omsorgstjenester kap. 9. Henvisning ifm. tjenester etter denne loven kan gjøres av ansvarlig leder i kommunen.

Bemanning

  • 1 enhetsleder
  • 1 adm. konsulent
  • 1 psykologspesialist
  • 1 psykolog i spesialisering
  • 3 kliniske vernepleiere
  • 1 spesialpedagog
  • 1 psykiatrisk sykepleier
  • Nevrolog og psykiater på timebasis/ konsultasjon (nevrolog på konsultasjon, 20 % psykiater) 

Postadresse

Habiliteringsteamet for voksne
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Kløveråsveien 1, H2, bakgård nord – ring på ringeklokka og vent på å bli sluppet inn.

Vi holder til i 2. etasje – følg skiltingen.

Telefon
75 57 10 74
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.

Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.
Fant du det du lette etter?