Logoped, Vesterålen

Logopedi ytes til inneliggende pasienter ved sykehusets sengeposter, medisinsk og kirurgisk område.

Oppgaver:
·         Kartlegging / behandling av spise – og svelgvansker
·         Kartlegging / behandling ved språk - og kommunikasjonsvansker
·         Veiledning og undervisning.
·         Råd og henvisning for videre oppfølging etter utskriving fra sykehus.
 
Henvisning sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF logo Vesterålen.

Fant du det du lette etter?