Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.
Les mer om Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn. Vi er hele mennesker der kropp og psyke henger sammen. En sykehusinnleggelse må derfor gi rom for å møte pasientens åndelige og eksistensielle behov. Ritualer hjelper oss til å tåle det som er for stort for oss og spiller på flere sanser enn ordene. Prestene kan legge til rette for gode ritualer ved sykesengen eller i kapellene når det er ønskelig.

Nordlandssykehuset har to prester, Elin Irgens og Ingebord Overvoll. 

Å være pasient eller pårørende kan røre ved de dypeste følelsene vi har, enten det er avmakt, angst og sorg eller det er takknemlighet og glede. I en slik situasjon opplever mange å ha behov for å kunne trekke seg tilbake til et sted som kan romme alle følelser. Kapeller og Stille rom er slike steder. Det er to kapeller i Nordlandssykehuset. Begge er tilgjengelige for publikum. 

Kapellet i Rønvik

Kapellet ved sykehuset i Rønvik ligger i Mellomåsveien og er åpent for pasienter og andre ved fastsatte tider (se oppslag). Besøkende kan tenne lys, samtale med prest, eller bare være stille i sitt eget. Kapellet brukes ellers til kirkelige handlinger som dåp, vielser og begravelser, samt til kulturarrangementer som konserter og forestillinger.

Kapellet i sentrum

Sykehuskapellet i sentrum er integrert i sykehusbygget og ligger litt for seg selv til høyre fra hovedinngangen. Kapellet er åpent for pasienter og pårørende som trenger et stille sted der de kan samtale med prest, tenne lys, eller bare finne ro. Rommet brukes også til båreandakter, visninger og bisettelser. Visning er når de pårørende samles og tar avskjed med den døde. Hvis man ønsker prest eller annen seremonileder til stede for å lede en enkel seremoni, kalles det en båreandakt.

Prestene står til disposisjon som et fortrolig menneske å snakke med enten du er pasient, pårørende eller personell. Prestene har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 53 40 00
Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?