Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Det er to faste prester ved Nordlandssykehuset i Bodø. Prestene står til din disposisjon som et fortrolig medmenneske å snakke med enten du er pasient eller pårørende.

Les mer om Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Prestetjenesten i Nordlandssykehuset

Sykehusprestenes arbeidsområde:

  • hjelp med personlige og/eller åndelige spørsmål ved kriser, ulykker eller katastrofer
  • sjelesorg, skriftemål, dåp, nattverd og giftemål
  • hjelp i forbindelse med dødsfall
  • minnestund, visning, båreandakt og begravelse
  • når livet er vanskelig
Presten har selvsagt absolutt taushetsplikt.

Kontakt

Telefon
75 53 40 00
Be sentralbordet sette videre til prest.
Besøksadresser og praktisk informasjon