Kirurgisk ortopedisk poliklinikk, Vesterålen

Virksomheten er lokalisert i felles poliklinikk, og har åpent fra 0800 – 1530, enkelte dager også utover ettermiddagen med planlagte konsultasjoner. Her mottas pasienter til planlagte kontroller og undersøkelser. I tillegg behandler enheten på dagtid de fleste akutte kirurgiske tilstander uten at det er forventet behov for innleggelse. 

Fant du det du lette etter?