Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Ved fødeavdelingen på Nordlandssykehuset Vesterålen er det gjennomsnittlig rundt 300 fødsler pr år. Avdelingen består av to fødestuer og seks barselrom, alle er enerom. To av barselrommene ligger i fødegangen, mens 4 ligger på barseltunet, lokalisert i samme gang som kir. ort. avdeling.

Les mer om Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Se viktig informasjon til gravide og fødende under korona-utbruddet her

Å være en fødeavdeling innebærer døgnkontinuerlig beredskapsvakt av gynekolog, som muliggjør både akutte og planlagte keisersnitt. Pr januar 2017 har avdelingen fire gynekologer. Epiduralbedøvelse og lystgass er tilgjengelig. Det er ingen egen barneavdeling; men en barnelege fra barneavdelingen i Bodø er tilstede to dager i uken.

Seleksjonskriterier for fødende:

Det er ikke alltid hvor du bor som avgjør hvorhen du skal føde. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 
Les mer om seleksjonskriteriene her.

Visitt-tider:

Ved det nye sykehuset har vi ingen visitt-tider, da alle inneliggende har eget rom. Vi oppfordrer imidlertid alle som ligger ved vår avdeling til å si ifra hvis de er for slitne til å ta imot besøk, da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen.

Overnatting for partner i forbindelse med fødselen:

Overnatting i forbindelse med fødselen kan tilbys partner/pårørende hvis dette er ønskelig. Vi tar da kr. 500 for seng og mat pr døgn. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder i hele den inneliggende perioden, ikke bare etter fødselen. Ved innleggelse ved pasienthotellet gjelder andre satser for pårørende.  

Kontaktinformasjon

Telefon
75 42 45 60
Vesterålen, Stokmarknes
Besøksadresse
Ivar Bergsmoes gate 3, 8450 Stokmarknes(Kart)
Ivar Bergsmoes gate 3, 8450 Stokmarknes
Telefon
75 42 40 00

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering, Stokmarknes

 

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Kantine, Vesterålen Stokmarknes

​Kantina i Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes ligger ved hovedinngangen. Du kan betale med kort.

Åpningstid:

Man- fred.  08.00-15.30

Helger/helligdager: stengt

Telefon:

Tlf: 75424197

Kantina byr blant annet på påsmurt mat i disken/kaker, selger lunsj/middag hver dag og har nydelig kaffe og kakao.  ;)

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk.
Nettverksnavn: HN-GJEST
Du trenger ikke oppgi passord

Amming, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/amming-vesteralenAmming, VesterålenAAmmingAmmingAmmingAmming
Fødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmens-lukkemuskel-vesteralenFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, VesterålenFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Igangsetting av fødsel, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-vesteralenIgangsetting av fødsel, VesterålenIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitt, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/keisersnitt-vesteralenKeisersnitt, VesterålenKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Lysbehandling av gulsott hos nyfødte, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfodte-vesteralenLysbehandling av gulsott hos nyfødte, VesterålenLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandling
Nyfødtscreening blodprøve, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/nyfodtscreening-blodprove-vesteralenNyfødtscreening blodprøve, VesterålenNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve

Fant du det du lette etter?