Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Ved fødeavdelingen på Nordlandssykehuset Vesterålen er det gjennomsnittlig rundt 300 fødsler pr år. Avdelingen består av to fødestuer og seks barselrom, alle er enerom. To av barselrommene ligger i fødegangen, mens 4 ligger på barseltunet, lokalisert i samme gang som kir. ort. avdeling.

Les mer om Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Føde- og barselavdeling, Vesterålen

Se viktig informasjon til gravide og fødende under korona-utbruddet her

Å være en fødeavdeling innebærer døgnkontinuerlig beredskapsvakt av gynekolog, som muliggjør både akutte og planlagte keisersnitt. Pr januar 2017 har avdelingen fire gynekologer. Epiduralbedøvelse og lystgass er tilgjengelig. Det er ingen egen barneavdeling; men en barnelege fra barneavdelingen i Bodø er tilstede to dager i uken.

Seleksjonskriterier for fødende:

Det er ikke alltid hvor du bor som avgjør hvorhen du skal føde. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 
Les mer om seleksjonskriteriene her.

Visitt-tider:

Ved det nye sykehuset har vi ingen visitt-tider, da alle inneliggende har eget rom. Vi oppfordrer imidlertid alle som ligger ved vår avdeling til å si ifra hvis de er for slitne til å ta imot besøk, da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen.

Overnatting for partner i forbindelse med fødselen:

Overnatting i forbindelse med fødselen kan tilbys partner/pårørende hvis dette er ønskelig. Vi tar da kr. 500 for seng og mat pr døgn. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder i hele den inneliggende perioden, ikke bare etter fødselen. Ved innleggelse ved pasienthotellet gjelder andre satser for pårørende.  

Kontaktinformasjon

Telefon
75 42 45 60
Vesterålen, Stokmarknes
Besøksadresse
Ivar Bergsmoes gate 3, 8450 Stokmarknes(Kart)
Ivar Bergsmoes gate 3, 8450 Stokmarknes
Telefon
75 42 40 00

Parkering Vesterålen, Stokmarknes

 

Reise med rutegående transport til og fra Nordlandssykehuset Vesterålen

​Reiseplanlegger og bussruter for Nordland finner du her:
http://www.177nordland.no/index.php?ac_id=390&ac_parent=280

Link til Pasientreiser:
www.pasientreiser.no

Fra Svolvær – Vestpollen – Laupstad – Fiskebøl – Melbu:
Bussrute linje 23-754 går fra Svolvær 9:50 – via ferge Fiskebøl-Melbu – ankommer Stokmarknes sykehus 11:18. Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 23-754

Fra Digermulen – Raften – Tengelfjord – Kongsmark – Raftsund bru – Myrland - Fiskebøl:
Buss rute 18-724 går fra Digermulen kl 9:15 – via ferge Fiskebøl-Melbu – bytte til buss rute 18-754 på Fiskebøl, ankommer sykehuset 11:18
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-724
Bussrute linje 23-754

Fra Lødingen:
Bussrute linje 18-802, bytte til bussrute linje 23-754 på Sortland, ankomst sykehuset  9:16.
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-802
Bussrute linje 23-754

Fra Sortland:
Bussrute 23-754
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 23-754

Fra Andøy:
Bussrute linje 18-871 fra Andenes, bytte til bussrute linje 23-754 på Sortland, ankomst sykehuset 9:16.
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-871
Bussrute linje 23-754

Fra Myre/Stø:
Bussrute linje 18-862 fra Stø kl 6:55, bytte til bussrute linje 23-754 på Sortland, ankomst sykehuset 9:16.
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-862
Bussrute linje 23-754

Fra Straume/Steine:
Bussrute linje 18-841 fra Straume kl 7:05, bytte til bussrute linje 23-754 på Sortland, ankomst sykehuset 9:16.
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-841
Bussrute linje 23-754

Fra Sigerfjord:
Bussrute linje 18-821 fra Sigerfjord  kl 8:05, bytte til bussrute linje 23-754 på Sortland, ankomst sykehuset 9:16.
Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:
Bussrute linje 18-821
Bussrute linje 23-754

Praktisk informasjon

Kantine, Vesterålen Stokmarknes

​Kantina i Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes ligger ved hovedinngangen. Du kan betale med kort.

Åpningstid:

Man- fred.  08.00-15.30

Helger/helligdager: stengt

Telefon:

Tlf: 75424197

Kantina byr blant annet på påsmurt mat i disken/kaker, selger lunsj/middag hver dag og har nydelig kaffe og kakao.  ;)

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk.
Nettverksnavn: HN-GJEST
Du trenger ikke oppgi passord

Amming, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/amming-vesteralenAmming, VesterålenAAmmingAmmingAmmingAmming
Fødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmens-lukkemuskel-vesteralenFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, VesterålenFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Igangsetting av fødsel, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-vesteralenIgangsetting av fødsel, VesterålenIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitt, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/keisersnitt-vesteralenKeisersnitt, VesterålenKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Lysbehandling av gulsott hos nyfødte, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfodte-vesteralenLysbehandling av gulsott hos nyfødte, VesterålenLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandling
Nyfødtscreening blodprøve, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/nyfodtscreening-blodprove-vesteralenNyfødtscreening blodprøve, VesterålenNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve

Fant du det du lette etter?