Fødestue, Lofoten

Fødestua i Lofoten er jordmorstyrt. Dette betyr at det er jordmødre som har ansvaret for organiseringen av all virksomhet både på fødestua, svangerskapspoliklinikken og ultralydpoliklinikken.

Les mer om Fødestue, Lofoten

Fødestue, Lofoten

Se viktig informasjon til gravide og fødende under korona-utbruddet her

I Nordlandssykehuset er fødetilbudet delt inn i tre nivåer

  • Kvinneklinikk (Bodø)
  • Fødeavdeling (Vesterålen)
  • Fødestue (Lofoten)
Det er ikke alltid hvor du bor, som avgjør hvorhen du skal føde. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. Kontaktinformasjon

Telefon
76 06 01 22
tirsdag Kl. 07.30 - 15.30
torsdag Kl. 07.30 - 15.30
Ultralydpoliklinikk: 76 06 01 92. Torsdag kl 0730 - 1530.
Lofoten, Gravdal
Besøksadresse
Sykehusbakken 23(Kart)
Sykehusbakken 23, 8372

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering, Gravdal

 Oversiktsbilde parkering Lofoten, Gravdal

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Kantine, Lofoten Gravdal

Kantina ligger i første etasje - til høyre ved hovedinngangen.
Åpningstider: Fra 07.30 -14.00 på hverdager. Stengt helg og høytider.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.

Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.

Fødsel og barsel - vannfødselhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-vannfodselFødsel og barsel - vannfødselFVannfødselVannfødselVannfødselVannfødsel
Fødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmens-lukkemuskel-lofotenFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel, LofotenFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Lysbehandling av gulsott hos nyfødte, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfodte-lofotenLysbehandling av gulsott hos nyfødte, LofotenLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandling
Nyfødtscreening blodprøve, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/nyfodtscreening-blodprove-lofotenNyfødtscreening blodprøve, LofotenNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve

Fant du det du lette etter?