Fysioterapi, Lofoten

Fysioterapi Lofoten yter tjenester til sykehusets innlagte pasienter ut fra elektronisk henvisning fra behandlende lege. Fysioterapeut kan ved forespørsel bidra med veiledning og opplæring til kommunene på pasienter. Fysioterapeut yter også spesialiserte tjenester til polikliniske pasienter, men i svært begrenset omfang. 

Fant du det du lette etter?