Fysioterapi, Vesterålen

Fysioterapi ytes til inneliggende pasienter ved sykehusets sengeposter på medisinsk og kirurgisk område. Fysioterapeutene kan ved forespørsel også gi veiledning til kommunene.

Det gis også gruppetilbud til barselkvinner, oppslag ved treningssal 1. etg. Henvisning: Sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF fysio Vesterålen.


Fant du det du lette etter?