HELSENORGE

Enhet for blodsykdommer og kreft

Ved enheten jobber kreftsykepleiere, kreftleger, spesialist i blodsykdommer, leger i spesialisering og sekretær. Her gis forskjellige behandlinger til pasienter med blod- og kreftsykdommer. Dette kan være cellegift, blodoverføring eller andre medisiner. Behandlingen kan ha helbredende eller lindrende hensikt.

Fant du det du lette etter?