HELSENORGE

Palliativt team

Lindrende behandling eller palliasjon beskrives som behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke. Målet er å ivareta best mulig livskvalitet for den syke og familien.


Fant du det du lette etter?