HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk enhet Stokmarknes

Allmennpsykiatrisk døgnenhet tilbyr behandling for alle typer psykiske lidelser. Vi er et frivillig behandlingstilbud og har totalt 8 døgnplasser primært til befolkningen i Lofoten og Vesterålen. Døgnenheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagfolk fra ulike yrker.

Innleggelser hos oss er i hovedsak planlagt etter henvisning fra fastlege eller annen behandler. Vi lager individuelle behandlingsplaner med en helhetlig tilnærming, ofte basert på en kombinasjon av miljøterapi på daglig basis, psykologsamtaler, oppfølging fra psykiater og fysisk aktivitet.

Fant du det du lette etter?